cat

Nederlandlaan 234
2711 JH Zoetermeer
06-45096622

Van dinsdag t\m donderdag tusen 10:00 en 12:00 en op dinsdag 19.:00 tot 21:00 bereikbaar.

Complementair Aanvullende Therapeuten

(Per 1 januari 2021 Stichting Complementaire Kwaliteitstherapeuten CK)

Missie, Visie en Doelen

Het CAT-complementair heeft als missie een open en eerlijke organisatie te zijn voor therapeuten en deze therapeuten te helpen aan de Nederlandse wet en aan kwaliteitseisen van zorgverzekeraars en koepels te voldoen voor zo laag mogelijke kosten. Het is de taak van een beroepsorganisatie om therapeuten te verenigen, te helpen en hun belangen te behartigen. CAT-complementair is er voor de therapeuten die aan de eisen van zorgverzekeraars kunnen en willen voldoen. Alhoewel binnen CAT alle therapeuten als gelijkwaardig worden gezien en behandeld is het belangrijk dat de therapeuten die uit vrije wil toetreden tot het CAT-complementair (level 3 of 5 CAT-therapeuten) zich (met zo veel mogelijk comfort) houden aan de eisen van de koepels en zorgverzekeraars. Het CAT-complementair heeft als eigen missie deze eisen te waarborgen en de therapeuten te wijzen op het nut en de noodzaak van intervisie en bij- en nascholing. Kwaliteit is van het hoogste belang voor het CAT-complementair.

Vernieuwen en meegaan met de tijd
De visie van CAT-complementair is te blijven zoeken naar vernieuwing. Het CAT is opgericht voor complementaire therapeuten. En deze therapeuten verdienen het beste aanbod, de fijnste begeleiding voor de beste tarieven. In deze zin is het CAT een beroepsorganisatie met een blik vooruit: het CAT loopt voorop in ontwikkeling, vernieuwing en modernisering van de sector. CAT gelijkertijd ook vernieuwend zijn. CAT is the New Kid on The Block en ziet het als haar verantwoordelijkheid om te zorgen dat de  complementaire sector met de tijd meegaat.

kosten- en tijdbesparend
De doelen van het CAT-complementair zijn duidelijk: vernieuwen en ontwikkelen. Het comfort van de therapeut staat bij al deze doelen voorop. Het hanteren van eerlijke prijzen en het realiseren van de hoogste kortingen voor therapeuten is wat het CAT sterk maakt: CAT-complementair is kostenbesparend en prijsbewust. De belangen van de therapeuten behartigen en verdedigen is van het grootste belang voor het CAT-complementair. Steeds weer wordt door het CAT-complementair bestuur gestreefd naar de beste opties en service voor CAT-therapeuten.

Bron: https://www.catcomplementair.nl/


 

Contact

LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJsselPrivacy Policy