Auriculotherapie

Aandacht op termen in de Auriculotherapie 

Paul Nogier vestigde in het begin van de jaren zeventig de aandacht op de reflex auriculo cardiac (RAC), in het Engels aangeduid als auricular cardiac reflex (ACR). De reflex auriculo cardiac is een palpeerbare verandering van de amplitude (kracht) van de polsslag welke optreedt als het oor met energiefrequenties wordt geprikkeld. Dit signaal is door een ervaren therapeut goed meetbaar bij de arteria radialis. De intensiteit van de pols is afhankelijk van de perifere weerstand die onder controle staat van het autonome zenuwstelsel.

Later bleek dat deze onmiddellijke respons zich niet beperkte tot het oorgebied maar dat het een algemene reactie is wanneer het lichaam wordt geprikkeld door een bepaalde energievorm. Mede op voorstel van Nogier werd toen de naam veranderd in vasculair autonoom signaal (VAS). Men ontdekte dat afhankelijk van de plaats van prikkeling van het lichaam het VAS negatief of positief was. Dit bleek ervan af te hangen of het desbetreffende huidgebied sympathisch of parasympatisch werd geïnnerveerd. 

Het vasculair autonoom 

Het vasculair autonoom signaal, dat zich zowel in kwaliteit (afname, toename) als in kwantiteit (aantal polsslagen waarbij het signaal positief of negatief blijft) laat vastleggen, is een biologische meting om te bepalen hoe een patiënt reageert op een bepaalde energievorm/stimulus. Deze stimulus kan bestaan uit een naald, temperatuurverschillen, drukverschillen, licht, elektrische stimuli, magnetische stimuli en chemische prikkelingen.

Wanneer we weer teruggaan naar de auriculotherapie, kan men een patiënt onderzoeken door preparaten van gezonde weefsels met het oor in contact te brengen. Bij patiënten bij wie de met deze weefsels overeenstemmende organen niet gezond zijn, ontstaat een reactie die merkbaar is aan de pols.

Pathologische punten op het oor 

Diagnostiek is ook mogelijk door reacties van de pathologische punten op het oor op licht van verschillende frequenties te onderzoeken. Doorbloedingsstoornissen, ontstekingen en andere aandoeningen blijken alle te reageren op eigen specifieke frequenties. Verder is, evenals in de elektro-acupunctuur, medicamentenonderzoek mogelijk door medicamenten met het oor in contact te brengen. Een toxisch medicament geeft bij contact een reactie in de polsarterie; een goed medicament geeft een reactie wanneer het van het oor wordt verwijderd. 

Het stellen van een diagnose op grond van de aanwezigheid van pijnlijke punten 

Een tweede vorm van diagnostiek is het stellen van diagnoses op grond van de aanwezigheid van pijnlijke punten op het uitwendig oor. Afwijkingen in het lichaam veroorzaken namelijk in veel gevallen pijn bij druk op punten van het oor welke met dit lichaamsdeel corresponderen. Normaal is het oor vrij van pijn bij het uitoefenen van druk. Hiermee is dus een mogelijkheid gegeven de diagnose te stellen op grond van pijnpunten en deze te koppelen aan de bijbehorende lichaamszones. Voorts is het interessant te vermelden dat werveldislocaties via onderzoek van het oor kunnen worden gediagnosticeerd. Ook de richting van de dislocatie kan worden bepaald. Bij een rotatiestand treft men op de desbetreffende plaats in het ene oor een andersoortige prikkelreactie dan in het andere oor op dezelfde plaats. Is er sprake van een voor-achterwaartse verschuiving, dan is er links en rechts dezelfde over- of ongevoeligheid.

 

 

 

 

 

 Contact