Bedevaarten

Het stellen van een diagnose 

Bedevaartgangers die een pelgrimstocht ondernemen om genezing van hun ziekte of hoop en kracht rond hun medisch probleem te verkrijgen, stellen zelf hun diagnose. Dat wil zeggen de patiënt beslist zelf of hij wel of niet een bedevaartplaats bezoekt. Vaak zal het gaan om chronische ziekten en aandoeningen, waar de reguliere geneeskunde weinigof beperkte hulp kan bieden. Voor zieken die bedlegerig zijn, zijn er speciale ambulancewagons te reserveren in de bedevaarttreinen.Contact