Gebedsgenezing

Een diagnose bij Gebedsgenezing 

Er bestaan geen gerichte therapieën of indicatiegebieden, waar de gebedsgenezing het meeste resultaat oplevert. Soms zijn er gebedsgenezers die claimen dat ze de ‘gave van kennis’ hebben. Op bovennatuurlijke wijze wordt hun geopenbaard waaraan de zieke lijdt. Contact