Islamitische geneeskunde

Het stellen van een diagnose in de islamitische geneeskunde

Bij het diagnosticeren van ziekten en problemen werken islamitische genezers met uiteenlopende technieken die afzonderlijk of gecombineerd kunnen worden toegepast.

Het gesprek. Alle genezers praten met hun patiënt. Sommigen doen dit heel kort, anderen zeer uitgebreid. Men vraagt naar lichamelijke, psychische en sociale verschijnselen. Zo kan het van belang zijn of iemand vijanden heeft of rijk is. Deze informatie kan aanwijzingen geven voor het boze oog of magie als oorzaak van de klachten. Sommige genezers vragen in datzelfde kader naar werk, voedingsgewoonten, dromen en slaapstoornissen.

Intuïtie/helderziendheid. Sommige genezers zijn helderziend of anderszins in staat op grond van paranormale begaafdheid of intuïtie te weten wat de oorzaak is van een ziekte of een probleem. De uitingsvormen hiervan zijn nauwelijks verschillend van paranormaal genezers/magnetiseurs, zoals beschreven in het hoofdstuk Paranormale geneeskunde.

Koranrecitatie. Het voorlezen van heilige teksten kan op verschillende manieren diagnostisch worden gebruikt. Als de patiënt bij het voorlezen van bepaalde koranverzen gaat huilen heeft de ziekte met het boze oog te maken. Krijgt de patiënt de slappe lach, dan zijn er djinns in het spel. Sommige Marokkaanse genezers laten de patiënt in een glas water kijken tijdens het reciteren van de koran. Op basis van wat de patiënt in het water ziet kunnen uitspraken worden gedaan over de ziekte.

Oproepen van geesten. De patiënt wordt in trance of onder hypnose gebracht. Als de patiënt in trance is worden via hem/haar geesten opgeroepen. Dit kunnen djinns zijn, maar ook nog levende mensen. Tijdens de trance wordt gesproken over de situaties die eventueel oorzaak kunnen zijn van de ziekte. Geesten kunnen over deze situatie met elkaar communiceren en de genezer probeert op deze wijze het probleem te analyseren en op te lossen. Ook familieleden kunnen bij een dergelijke sessie worden betrokken.

Loodsmelten. In een kom met water die boven de patiënt wordt gebonden giet men gesmolten lood. De figuur die op deze wijze ontstaat geeft aanwijzingen over de oorzaak en behandeling van de ziekte. Een variant is dat de patiënt het lood eerst in de hand houdt voordat het wordt verhit en in het water wordt gegoten. Andere diagnostische technieken die door islamitische genezers in Nederland worden gebruikt, zijn: horoscoop lezen, het gebruik van cijfersymbolieken, handlezen, droominterpretaties en rituelen met peperkorrels. Sommigen gebruiken ook een bloeddrukmeter en/of stethoscoop. Contact