Kuuroorden/hydrotherapie

Kuurarts 

De hydrotherapie kent geen specifieke diagnostiek. Afhankelijk van de geneeskundige filosofie van de therapeut zal men de natuurgeneeskundige of de reguliere diagnosetechnieken gebruiken. Voorafgaand aan de behandeling in een kuuroord vindt er een onderzoek plaats van de kuurarts. De kuurarts maakt gebruik van de door de patiënt meegebrachte medische informatie. Soms doet men aanvullend onderzoek. Ook tijdens de kuur kan de kuurarts worden geraadpleegd. Contact