Mazdaznan

De drie hersenzones gescheiden 

Zoals reeds eerder vermeld, zijn er drie hersenzones te onderscheiden: de materiële zone, de spirituele zone en de intellectuele zone. Bij een persoon die materieel is gebaseerd, is de materiële hersenzone het sterkst ontwikkeld. Dit is uitwendig zichtbaar aan de vorm van de schedel. Hetzelfde geldt voor spiritueel en intellectueel gebaseerde personen. Het is nu mogelijk, aan de hand van de schedelvorm uit te maken, welke basis en welke inclinaties (geneigdheden) een bepaalde persoon heeft.

Dit gebeurt op de volgende manier:

Men construeert een vierkant, waarvan de onderste zijde in het midden de neuswortel raakt en waarvan het begin- en het eindpunt ongeveer liggen in het midden van de wenkbrauwen. De zijde is vijf centimeter lang. Evenwijdig aan deze lijn, op een afstand van eveneens vijf centimeter, tekent men de tegenoverliggende zijde van het vierkant.

Door de uiteinden te verbinden ontstaat een kwadraat van vijf bij vijf centimeter. Bij de intellectueel gebaseerde persoon is het geconstrueerde kwadraat volledig vlak. Pas buiten de kwadraatlijnen welft het voorhoofd naar achteren en naar opzij. De wenkbrauwen van deze personen lopen meestal recht en het profiel wordt gevormd door een loodrechte lijn van voorhoofd naar kin. Bij de spiritueel gebaseerde persoon buigt het voorhoofd binnen het kwadraat aan beide kanten boven de wenkbrauwen even sterk naar achteren. Onmiddellijk boven de wenkbrauwen is er meestal een plat vlak. Dit is echter niet hoger dan twee centimeter. Het profiel van deze personen heeft veelal een ovaalvorm, waarin de neus overheerst.

De schedelvorm 

De schedelvorm van de materieel gebaseerde persoon is wat minder karakteristiek. Er zijn vele verschillende vormen. Vaak is de schedel bij deze mensen sterk gewelfd boven de oren en de slapen. Wat betreft de inclinaties kan men het volgende zeggen. De eerste inclinatie is het meest uitgesproken op de linkerkant van de schedel; dit is de kant van het hart. De tweede inclinatie vindt men rechts. Men spreekt van een intellectuele (I) basis met een spirituele (S) eerste inclinatie, wanneer er een plat vierkant op het voorhoofd is, terwijl er een uitbulting van de linker voorhoofdhelft is. Zit deze uitbulting rechts, dan is het spirituele (S) de tweede inclinatie; het materiële (M) is dan de eerste inclinatie. Voor de spiritueel gebaseerde persoon geldt iets dergelijks. Het halve vierkant is bij deze personen vlak. Als intellectueel de eerste inclinatie is, loopt dat platte vlak links nog door naar boven, terwijl het rechts naar achteren wijkt. Is het omgekeerde het geval, dan is er sprake van intellectueel als tweede inclinatie en materieel als eerste inclinatie.

Materieel gebaseerde persoon 

Diezelfde regels gaan op voor de materieel gebaseerde persoon. Bij een bijzonder evenwichtige ontwikkeling is er dikwijls een verhevenheid tussen de ogen aanwezig of steekt de hele streek van de wenkbrauwen vooruit. Op geen enkele plaats vertoont het hoofd dan asymmetrie, zodat het moeilijk is de inclinaties te bepalen. Men gebruikt bij het diagnosticeren de volgende afkortingen: I voor intellectueel; S voor spiritueel; M voor materieel.

Men geeft de basis en de inclinaties met drie letters aan. De eerste letter is de basis, de tweede de eerste inclinatie, de derde de tweede inclinatie. MSI betekent bijvoorbeeld een materieel gebaseerde persoon met een spirituele eerste inclinatie en een intellectuele tweede inclinatie. De bestudering van basis en inclinaties geeft informatie over de toestand van het lichaam en zijn organen. Dit zowel tijdens gezondheid als tijdens ziekte. De buikholte met zijn verschillende organen wordt door de materiële hersenzone beheerst. Bij vermindering van functie van dit hersengedeelte vermindert de werkzaamheid van de organen in de buikholte. De bekkenholte met de daarin liggende organen staat in nauwe relatie met de spirituele zone in de hersenen. Niet alleen komt dit hersengedeelte met het functioneren van de bekkenorganen overeen, ook omgekeerd beïnvloeden de bekkenorganen het spirituele deel van de hersenen. De borstholte heeft als leidende factor in de hersenen de frontaal gelegen intellectuele zone.

De longen en het hart 

Ook de longen en het hart beïnvloeden in sterke mate het functioneren van de hersenzone, die bij intellectueel gebaseerde personen overheerst. Mensen die als diagnose hebben ISM (intellectuele basis, spirituele eerste inclinatie en materiële tweede inclinatie) zullen bij ziekte het eerste afwijkingen krijgen aan organen uit de buikholte (lever, maag, darmen, enz.). Dit zijn organen die bij het materiële van de tweede inclinatie horen. Pas later zullen afwijkingen aan de geslachtsorganen ontstaan (eerste inclinatie = spiritueel).

De sterkste organen voor het ISM-type zijn de longen. De therapie zal dan ook aan moeten grijpen bij de zwakste schakel. Men begint in zo’n geval met het reinigen van de darm en het voorschrijven van de daarbij behorende voeding. Vervolgens moeten de geslachtsorganen door zitbaden of kompressen en massage weer in orde worden gebracht. Ten slotte brengt de juiste ademkracht als representant van de intellectuele basis de patiënt weer in goede gezondheid. Zo kan men voor de verschillende diagnoses de bijpassende therapieën bedenken. Ziekten zijn gewoonlijk fataal als ze in het basisorgaan optreden. Voor het zover is, zal het lichaam zijn gewaarschuwd door het optreden van klachten in de organen van de eerste en tweede inclinatie. Contact