Medische astrologie

Een diagnose stellen bij astrologie 

De diagnose komt als volgt tot stand: als de astroloog de geboortetijd en de geboorteplaats weet, wordt met behulp van de efemeriden (tabellenboek) de bijbehorende stand van de hemellichamen opgezocht. De astroloog leest nu het grondpatroon af en brengt dit in verband met de klachten van de patiënt. Als deze klachten overeenstemmen met de bevindingen in de horoscoop, is de medische astrologische diagnose gesteld. Men ziet dan in de horoscoop welke planetaire krachten op dat lichaamsdeel werkzaam zijn.

De stand van de planeten ten opzichte van de tekens van de dierenriem en ten opzichte van de twaalf huizen bepaalt dus de geschiedenis, de huidige toestand en de prognose van de patiënt. Dit geldt niet alleen voor de medische aspecten, maar dit gaat op voor alle facetten van de mens. Het kan dus totaaldiagnostiek worden genoemd. Bij het stellen van een diagnose dient men in de horoscoop te letten op de kruisen. Deze bepalen namelijk de aard van het ziekteproces. Een hoofdteken op cusp 6 wijst op een acute ziekte. Dit is alleen het geval voor de tekens Aries en Libra. Een vast teken op cusp 6 wijst op een chronische aandoening. Een beweeglijk teken op cusp 6 wijst op een niet-ernstige, snel verlopende aandoening, die zich ook vaak herhaalt (kwaaltjes). Het teken op cusp 6 geeft aan op welke manier de ziekteprocessen verlopen. Volgens het boek Astrologie, kosmische samenhangen van Mellie Uyldert kan men het volgende verwachten, als de verschillende tekens op cusp 6 staan:

Aries geeft plotseling opkomende, heftige ziekten met hoge koorts, maar snel overwonnen, voornamelijk in het hoofd, bijvoorbeeld hersenschudding; Taurus geeft vastzittende dingen, bijvoorbeeld slijm in de keel; stem of tonsillen zijn vaak aangedaan; Gemini: de luchtwegen zijn snel aangedaan, ook vaak zenuwoverspanning; Cancer geeft ziekten door het niet afvoeren van vergiften door het lichaam maar ook maag-, borst- en baarmoederkwalen; Leo geeft vooral aandoeningen van hart, rug en ogen; Virgo geeft kleinzerigheid, allergieën, ingebeelde kwalen en overgevoeligheid, vooral van de ingewanden; Libra geeft gevoelige nieren, vooral bij verstoord psychisch evenwicht, er is dan veel rust en slaap nodig; Schorpioen geeft langdurige ziekten, vooral geslachtsziekten;

Boogschutter geeft plotseling stekende pijnen, spit, ischias, fistels; Steenbok geeft langdurige verstarringen, verzuring (reuma), knieklachten; Aquarius geeft kwalen aan de bloedvaten van de onderbenen, gevoelige enkels; Pisces geeft slapte, bloedarmoede, voetkwalen.

Het teken waarin de planeet Saturnus staat, vormt vaak een aanwijzing welke bouwstoffen het lichaam tekortkomt. Alle bezette tekens geven aan welke stoffen veel moeten worden gebruikt. Contact