Winti

Het onderscheid in de winticultus 

Men onderscheidt in de winticultus drie groepen genezers of medicijnmannen: de lukuman, de bonuman en de dresiman. De lukuman is de ziener, die op bovennatuurlijke wijze kan vaststellen om welke ziekte het gaat. De bonuman (ook wel obiaman of wintiman) is de medicijnman die met wintirituelen de patiënt behandelt. 

De specialisatie van de dresiman 

De dresiman is gespecialiseerd in de behandeling met geneeskrachtige kruiden. In de praktijk worden genoemde specialisaties vaak door één en dezelfde persoon uitgeoefend. Een luku is een bijeenkomst die soms dagen kan duren, waarbij wordt gekeken naar wat het probleem is. Het is een diagnostische bijeenkomst die wordt geleid door een lukuman. De lukuman zal bij elke hulpvraag eerst zijn persoonlijke winti hiervan in kennis stellen en zijn bijstand vragen. Daartoe brengt hij eerst een offer. Hij richt een offertafel in met daarop drank (rum, bier, jenever, gemberbier, orgeade), verschillende attributen, waaronder een kom water, een ei, een kalebas en kaarsen. Hij prevelt formules en zingt liederen in de wintitaal. Wanneer de winti bezit heeft genomen van de lukuman kan hij zijn werk beginnen. Alles wat hij vervolgens doet wordt toegeschreven aan de winti.

De functie van de lukuman in winti 

De lukuman fungeert slechts als medium. De hulpvrager wordt vrijwel altijd vergezeld door zijn familie. Tijdens de lukubijeenkomst sprenkelt de lukuman water voor de voeten van de familieleden om medewerking te vragen van Moeder Aarde (Aisa). Hij kijkt in een magische spiegel om zijn diagnose te stellen. In die spiegel kan hij voorwerpen en personen op andere plaatsen waarnemen en kan hij zowel in het verleden als in de toekomst kijken. Ook speelkaarten en een slinger worden gebruikt

bij de diagnostiek. Een andere manier om de diagnose te stellen, is met behulp van een kom water waarin een ei ligt. De patiënt houdt de kom vast in de handpalm met horizontaal gestrekte arm. De lukuman stelt vragen aan de kra om achter de oorzaak van de stoornis te komen. Als het water over de rand van de kom loopt, is het antwoord: ‘ja’. Dromen hebben in de winticultuur een belangrijke plaats. Men beschouwt ze als een boodschap van de kra. Dromen geven informatie over familieleden en gebeurtenissen. Zij kunnen ook waarschuwen of aanwijzingen geven voor een behandeling. Contact