Christian Science

Mensbeeld en ziekte bij Christian Science 

Christelijke wetenschappers zeggen, dat de mens een afspiegeling is van God. In de bijbel staat immers, dat God de mens naar zijn eigen beeld en gelijkenis schiep. Wanneer de mens naar het beeld van God geschapen is, moet hij geheel geestelijk zijn en even volmaakt als zijn schepper. De mens is dus geen biologisch organisme, opgebouwd uit erfelijke factoren. De mens is het evenbeeld van God en derhalve zonder ziekte. Vandaar dat de zieke mens zoals wij die waarnemen een verkeerd beeld is, een stoffelijk dwaalbegrip van wat de mens in werkelijkheid is. Wanneer het verkeerde begrip vervangen wordt door het goede, ontstaat er genezing en wordt men als het ware wedergeboren. Zolang men gelooft dat ziekten ontstaan door erfelijkheid of door virussen en bacteriën, zullen die er ook zijn.

Mevrouw Baker Eddy zegt zelf: ‘Ziekte is een illusie.’Ontstekingen en tuberkels zijn voorstellingen, inbeeldingen van ziekelijke gedachten die inwerken op het lichaam, ze moeten worden behandeld als fouten en uit het denken worden verbannen. Dan zal ook de ziekte verdwijnen. God is Geest, zo leert mevrouw Baker Eddy. Daar de mens Gods evenbeeld is, is hij geestelijk. Materie bestaat volgens de christelijke wetenschappers niet, alleen Geest is werkelijkheid. Dat betekent ook dat ziekte niet bestaat.

Liefde voor god 

De mens wordt ziek als hij de ziekte vreest. Als de vrees wordt weggenomen, wordt de mens weer gezond. De werkelijke verandering is volgens christelijke wetenschappers het omgooien van het denken van ‘material mindedness’ naar ‘spiritual mindedness’ en van ‘self-centered thinking’ naar ‘God-centered thinking’. Genezing betekent in deze context het vervangen van de foutieve concepten door denkbeelden die het geestelijke in de mens benadrukken en zich richten op het goddelijke beginsel: liefde. De christelijke wetenschapper spreekt van het goddelijk beginsel, omdat men vindt dat liefde niet slechts een menselijk sentiment is, maar een goddelijk creatief principe van het bestaan. De liefde voor God, voor de waarheid en voor de naaste, is de liefde die de meest uitzichtloze lichamelijke aandoening kan overwinnen. Soms brengt deze liefde genezing tijdens een hoogtepunt van inspiratie, soms door een langzamer proces van karakterverandering. In alle situaties is het de liefde die deze mogelijkheden geeft als een weerkaatsing van de liefde van God.

Medische hulp bij Christian Science 

Als een christelijke wetenschapper zich voegt bij de kerk, betekent dit, dat hij bij ziekte vertrouwt op God en niet op medicijnen. Hij kiest vrijwillig deze weg, meestal ook omdat hij reeds ondervonden heeft, dat de Christian Science-genezing effectiever is dan elke andere geneesmethode. Het doel van de genezing is nooit alleen het nastreven van lichamelijk welzijn. Het is veel meer het afwerpen van de beperkte lichamelijke concepten die de mens binden aan de materie, waardoor ‘de nieuwe mens’ niet naar voren komt. De nieuwe mens is de werkelijke mens zoals door God geschapen naar zijn eigen beeld, geestelijk en volmaakt.

Dit is de reden dat christelijke wetenschappers niet naar een dokter gaan als ze niet snel worden genezen door hun gebed. Ze zien lichamelijke condities als het effect, de buitenkant van hun bewuste en onbewuste gedachten. Wat genezen moet worden is dus niet de lichamelijke kwaal (het effect), maar de onderliggende gedachten (de oorzaak). Het doel van het gebed is dan ook niet de genezing van de lichamelijke aandoening, maar de genezing van het denken van de mens. Combinatie van een Christian Science-behandeling met medische hulp vermindert de doeltreffendheid van beide methoden. Ze gaan namelijk uit van tegengestelde standpunten. De Christian Science-methode is zuiver geestelijk; ze streeft naar een mentale en morele verandering. De medische hulp richt zich op de lichamelijke oorzaken en behandelt de ziekte op een fysisch-chemische basis. 

Medische voorzieningen bij Christian Science 

Er is een aantal situaties waarin gebruikgemaakt wordt van medische voorzieningen. Bij een bevalling vraagt men een vroedvrouw of een dokter. In geval van gebroken beenderen kan de hulp van een chirurg worden ingeroepen, hoewel er honderden botbreuken met de Christian Science-behandeling zijn genezen. Besmettelijke ziekten is men verplicht aan te geven. Men geeft echter ook in deze gevallen de voorkeur aan het vertrouwen op geestelijke middelen bij de genezing. Men streeft verder naar vrijstelling van inentingen, röntgendoorlichting en gezondheidskeuringen. Een christelijke wetenschapper rookt niet en gebruikt geen alcohol. Hoewel het gebruik van brillen, gebitten, gehoorapparaten en dergelijke niet past bij de Christian Science-levenswijze, kan men slechts demonstreren wat men begrijpt. Zolang men de situatie nog niet heeft overwonnen, maakt men gebruik van deze hulpmiddelen.Contact