Paranormale geneeskunde

De vijf beginselen 

Paracelsus onderscheidde bij de mens vijf beginselen, ‘entia’ genoemd. Dit zijn toestanden van ‘zijn’, waarop de oorzaken van ziekten en hun genezingen zijn terug te voeren. De mate van harmonie tussen de verschillende entia bepaalt de gezondheidstoestand van de mens. Onderlinge wanorde en disharmonie heeft ziekte tot gevolg. De vijf entia die bij ieder mens aanwezig zijn, zijn de volgende:

1. het fysieke lichaam, de zichtbare vorm;

2. het etherische lichaam, dat het klierstelsel beheerst;

3. het astraallichaam, waarvan het werkingsveld het zenuwstelsel is;

4. het ‘ik’, dat zich tot uitdrukking brengt in het circulatiesysteem;

5. het ware ‘zelf’ in de mens, het oereigene van de mens.

De kracht die in het lichaam alles beheerst, werd door Paracelsus ‘archaeus’ genoemd. Voor ons begrip heeft kracht of energie een onpersoonlijk karakter, maar de archaeus van Paracelsus bezit een zekere individualiteit. Hij lokaliseerde de kracht voornamelijk in de maag. Bij ziekte schiet de archaeus van het lichaam tekort. Aan de archaeus van de natuur kan de arts stoffen en machten onttrekken, die de falende archaeus van het zieke lichaam kunnen helpen.

Mesmer, sterk beïnvloed door de ideeën van Paracelsus, ging uit van de volgende gedachten:

1. Er bestaat een overal aanwezige en allesverbindende kracht, een volkomen beweeglijke materie van onvergelijkbare fijnheid. Mesmer noemde deze stof fluïdum.

2. Alle ziekten ontstaan door evenwichtsstoornissen van deze kracht in het lichaam.

3. De ziekte genezen betekent het gestoorde evenwicht herstellen door de toevoer van die kracht naar het lichaam van de zieke.

Naar zijn mening is het menselijk organisme bij uitstek geschikt een dergelijke kracht in zich op te nemen en op te hopen. De ene mens is hiertoe beter in staat dan de andere. De overdracht van deze kracht kan genezing bewerkstelligen. Ronald Beesley, de grondlegger van The College of Psychotherapeutics, in Nederland actief onder de naam ‘Friends of White Lodge’, geeft een eigentijdse variant van Mesmers theorie door te stellen: een mens verkeert in staat van gezondheid, wanneer alle energieën een ongestoorde communicatie met elkaar onderhouden. Dat houdt in, dat alle kwaliteiten van het leven, mineralen, planten en dieren, mensen, alsook levensvormen die zich buiten ons direct waarnemingsvermogen bevinden, met elkaar in harmonie zijn. Zodra één energie of één levenskwaliteit overheerst ten koste van een andere, ontstaat er disharmonie en is de vatbaarheid voor ziekte geboren. Het is voor de mens dus niet alleen van belang dat hij in harmonie leeft met zichzelf, maar ook moet er evenwicht bestaan met de medemens en zijn milieu. Dat strekt zich uit van het kleinste detail tot het allerhoogste universele niveau van het leven. 

Nederlandse magnetiseurs 

In de praktijk van de meeste Nederlandse magnetiseurs wordt nog steeds, in navolging van Mesmer, gesproken over fluïdum. Onder de therapeuten heerst algemeen de mening, dat zij de kracht die zij doorgeven – het magnetisme of fluïdum – onttrekken aan de atmosfeer. Deze kosmische energie wordt in het lichaam van de therapeut geabsorbeerd en getransformeerd en vervolgens doorgegeven aan de patiënt. Therapeuten beschouwen zichzelf dan ook als mensen die sterker dan gemiddeld in staat zijn energie uit de ruimte in zichzelf op te nemen en deze aan anderen door te geven. Men stelt op grond van deze opvatting, dat in principe iedereen dit paranormale vermogen bezit. Net zoals iedereen kan zingen, maar er slechts enkelen zijn die een opera kunnen uitvoeren, zo is het ook met de paranormale gave. Er is een aantal mensen, de magnetiseurs, die meer dan anderen in staat zijn energie aan anderen door te geven. De organisatie van Beesley is van mening dat men zichzelf kan scholen in het paranormaal diagnosticeren en genezen. Sinds enige jaren is er in België en Nederland toenemende aandacht voor de ritmofosfenische wetenschappen. Contact