Kuuroorden/hydrotherapie

De verschillende kamers in een kuuroord 

De in de hydrotherapie gebruikelijke accommodatie bestaat uit badkamers, massagekamers, sauna- en rustkamers. De verschillende baden hebben alle hun specifieke vorm. Het zou te ver voeren hier nader op in te gaan. Wat betreft de geneesmiddelen zal de natuurarts die hydrotherapie voorschrijft, gebruik maken van homeopathische en fytotherapeutische middelen. De reguliere arts zal geneigd zijn reguliere middelen voor te schrijven. In de kuuroorden kunnen beide geneeskundige richtingen vertegenwoordigd zijn, hoewel een duidelijke meerderheid de voorkeur geeft aan het voorschrijven van natuurlijke middelen bij een therapie die gebruik maakt van de meest elementaire middelen die de natuur biedt. Contact