Auriculotherapie

Het principe van de acupunctuurbehandeling 

Het principe van de acupunctuurbehandeling op de oorschelp treft men reeds voor onze jaartelling aan in Chinese, Perzische en Egyptische geschriften. Ischiaspijnen werden in de landen rond de Middellandse Zee behandeld met cauterisatie (lokale verhitting) van de oorschelp. Prikkeling van bepaalde punten op de oorschelp zou een anticonceptief effect hebben volgens weergaven uit het oude Egypte. Hippocrates vestigde opnieuw de aandacht op het therapeutisch belang van het oor. Hij behandelde met succes patiënten met impotentie en neuralgieën door plaatselijke verhitting en prikkeling van het uitwendige oor. 

Beschrijvingen van de twee artsen Valsalva en Malgaigne 

In de achttiende en negentiende eeuw vindt men beschrijvingen van Valsalva en Malgaigne, twee artsen uit die tijd, over het effect van oorprikkeling bij ischias en verschillende neuralgieën. In de Nederlandse en Belgische volksgeneeskunst treffen we de opvatting aan dat het dragen van een gouden ringetje door het oor oogklachten kan voorkomen en genezen. Het gebruik werd vooral aangetroffen onder schippers. Ook bij hindoes, Arabieren en zigeuners treffen we dit gebruik aan. 

Auriculogeneeskunde 

In 1951 was het de Fransman Nogier, die met vele experimenten dit geschiedkundige gegeven uitwerkte en die tot een therapievorm kwam waaraan hij de naam auriculotherapie gaf. In 1966 deed Nogier een tweede ontdekking. Hij constateerde dat de pols veranderde als het oor gestimuleerd werd. Door dit fenomeen was het Nogier mogelijk de auriculotherapie tot ontwikkeling te brengen tot wat hij de auriculogeneeskunde noemde. Door Duitse publicaties belandde de auriculotherapie weer in China, waar men met enthousiasme deze therapie verder ontwikkelde. Door deze historische ontwikkeling is er een Franse en een Chinese school voor de auriculotherapie ontstaan. 

Auriculogeneeskunde in Duitsland 

In de jaren tachtig heeft de auriculogeneeskunde in Duitsland door Bahr een grote ontwikkeling doorgemaakt. Hij ontdekte hoe men blokkades als oorzaak van chronische ziektes kon opsporen en behandelen. In de jaren negentig waren er ook ontwikkelingen in Nederland. Van Gelder ontwikkelde de energetische geneeskunde, een concept waarin de grote medische tradities (westerse, Chineese en indiaase geneeskunde) zijn opgenomen. Hofman perfectioneerde een ooracupunctuursysteem waarbij men met behulp van frequenties van edelstenen de constitutie kon beïnvloeden. De Haas verbeterde het Duitse model om hersenblokkades op te sporen en te behandelen.

 Contact