Mazdaznan

Zarathoenstra 

Omstreeks 9600 voor Christus schreef Ainyahita (in de geschiedenis ook bekend als Isis, Ceres, Demeter), dochter van een herderskoning uit de Himalaya, op gouden plaatjes haar ‘paarlen’, de vrucht van geestelijke overdenkingen. De plaatjes zijn bewaard gebleven; ze bevatten de wijsheid van de oude scholen uit het Oosten en zijn de basis van de wereldgodsdiensten. Zarathoestra Spitama (6900 v.Chr.) bouwde voort op Ainyahita’s werk. Zarathoestra is overigens geen eigennaam, maar een titel met de betekenis van vredevorst. 

De eerste vredesvorst in Mazdaznan 

Zarathoestra Spitama was de eerste vredevorst. Hij woonde in Oost-Iran en verkondigde een wereldbeschouwing die wordt aangeduid met de naam Zen(d) Avesta (ave = levende; sta = woord). Zen(d) is de taal die in dat gebied werd gesproken en die de basis zou zijn van waaruit alle westerse talen zijn voortgekomen. De gedachtegang van Zarathoestra is door Zen(d)-leraren over de vijf continenten verspreid. De ideeën vindt men later terug bij Laotsé en Confucius (600 v.Chr.), bij Boeddha (557 v.Chr.) en bij Mohammed (530 n.Chr.). Ook Jezus was op de hoogte van O.Z.A. Hanish (1844-1936) de Zarathoestrische wetten. In alle wereldreligies herkent men dan ook de grondgedachte van de leer van de vredevorst. Vaak zijn de wijsheden echter in symbolen verpakt, zodat ze alleen voor ingewijden herkenbaar zijn.

De grondlegger van de huidige mazdaznan-beweging 

De grondlegger van de huidige mazdaznan-beweging is dr. med. O.Z.A. Hanish. Hij heeft de oude wijsheden voor de westerling herkenbaar gemaakt en het belang ervan aangegeven. Hanish werd in 1844 in Teheran geboren. Op negenjarige leeftijd werd hij, in ernstig zieke toestand, naar het klooster El Kharman gebracht. Hij werd hier behandeld met voedingsvoorschriften, ademoefeningen en leefregels.

Tot zijn dertigste jaar bleef hij in het klooster en werd hij onderwezen in alle takken van wijsheid aan deze universele hogeschool waar de Zarathoestrische waarheden bewaard zijn gebleven. Daarna werd hij de wereld ingestuurd, zoals elke zestig jaar vanuit deze school leraren worden uitgezonden naar de verschillende continenten. Begin 1900 woonde hij in Chicago, waar hij in 1902 de mazdaznan-beweging oprichtte. Hij was inmiddels afgestudeerd in de geneeskunde en had een medische praktijk onder de arme bevolking van Chicago.

Dr. Hanish maakte vele reizen over de gehele wereld om zijn Zarathoestrische ideeën uit te dragen. In 1936 overleed hij in Los Angeles. Op een van zijn reizen ontmoette dr. Hanish de heer en mevrouw Sypkens uit Nederland. In 1926 werd mr. C. Sypkens, die tot dan toe een advocatenpraktijk in Amsterdam had, benoemd tot kalantaar (= overbrugger) voor het Nederlandse taalgebied. De familie Sypkens was tot in de jaren tachtig in Amsterdam het inspirerende centrum van de mazdaznan- beweging in ons land. Sindsdien wordt het werk voortgezet door de volgende generatie Sypkens. Contact