Islamitische geneeskunde

Klachten 

De klachten waarmee patiënten naar islamitische genezers toegaan zijn vaak chronisch en niet levensbedreigend. Ze zijn van zowel fysieke als psychische aard en hangen meestal samen met bepaalde levensvragen. Uit onderzoek van Hoffer (2000) blijkt dat islamitische genezers in Nederland een belangrijke functie vervullen op het gebied van zingeving. Bij islamitisch georiënteerde mensen zou de behoefte aan met name de religieuze zingeving sterk aanwezig zijn.

Patiënten van islamitische genezers zijn voornamelijk islamitische allochtonen met verschillende nationaliteiten, maar ook hoogopgeleide allochtone jongeren en Nederlanders bezoeken islamitische genezers. Voorbeelden van de klachten waarmee men genezers bezoekt zijn: slapeloosheid, angsten, oververmoeidheid, overspannenheid, fobieën, rouwverwerking, heimwee, relatieproblemen en gewrichtsklachten. Contact