Medische astrologie

Astrologie als middel 

Medische astrologie kan onderdeel zijn van iedere medische praktijk. Als zodanig is het geen geneeswijze, maar een middel om tal van andere geneeswijzen gericht te kunnen toepassen. Met behulp van een medisch-astrologisch gestelde diagnose kan men volgens bepaalde patronen, die op analogieën en synchrone verschijningsvormen berusten, therapieën opstellen, die aansluiten bij de totaliteit van het wezen van de patiënt. Contact