Bedevaarten

Over bedevaarten

Een bedevaart of pelgrimstocht is een gang van een bepaald geografisch punt naar eenander punt. Degene die de bedevaart of pelgrimstocht maakt, verlaat een vertrouwde plek om verlangend op pad te gaan. Het gaat daarbij vrijwel altijd om een reis naar een heilige plaats. Bij veel bedevaarten zoeken pelgrims genezing van lichamelijke en/ofgeestelijke klachten.De benamingen bedevaart of pelgrimstocht worden door elkaar gebruikt.

Een pelgrimstocht wordt vaker in verband gebracht met een langere tocht, onder minder comfortabele omstandigheden. Het woord pelgrim is afgeleid van ‘peregrinus’, wat vreemdeling betekent. Hoewel bedevaarten in de westerse wereld zijn gekoppeld aan de christelijke religie, komt dit fenomeen voor bij vrijwel alle godsdiensten. Ook grote groepen islamieten in Nederland kennen de bedevaart. In de islam is de pelgrimstocht naar Mekka een godsdienstige plicht. Jaarlijks reizen duizenden landgenoten naar Mekka. Daarnaast zijn er in de oorspronkelijke landen van islamitische Nederlanders talloze heilige plaatsen. Gewoonlijk graven van heiligen waar mensen heengaan, op zoek naar genezing. Contact