Gebedsgenezing

Over gebedsgenezing 

Gebedsgenezing wordt door prof. A.C. Drogendijk (1959) geformuleerd als ‘genezing van ziekte, uitsluitend en alleen in de weg van het gelovig gebed, zonder natuurlijke middelen, rechtstreeks van God’. Recentelijk spreekt men liever over geloofsgenezing of dienst der genezing. Men gaat ervan uit dat God nog steeds geneest, maar men legt niet meer het hele accent op het gebed. De functie van rituelen en sacramenten die het geloof van de zieke versterken, is minstens zo belangrijk. Gebedsgenezing dient te worden onderscheiden van de paranormale geneeskunde. Bij de paranormale geneeskunde gaat men uit van de paranormale begaafdheid van een therapeut, zonder dat men gebruikmaakt van gebed of godsdienstige overtuiging. Bij de gebedsgenezer ligt het accent op God en niet op de genezer. Contact