Islamitische geneeskunde

Over Islamitische geneeskunde

Islamitische geneeskunde is een verzamelbegrip voor alle behandelingsvormen van lichamelijke, psychische en sociale problemen die uitgaan van een islamitische visie. Dat betekent dat men zich in de geneeskundige praktijk baseert op de koran en op de geschriften van Mohammed. Een islamitische genezer is een beoefenaar van deze geneeskunde. Hij legitimeert zijn praktijkuitoefening op basis van een erfelijke gave, studie of een relatie met een leermeester. Er bestaat een ambivalente relatie tussen opvattingen van de officiële islam en islamitische geneeskunde.

Men beschouwt islamitische geneeskunde in het algemeen als een vorm van islamitisch volksgeloof. Dit geldt ook voor de Nederlandse situatie. Imams, als vertegenwoordigers van de officiële islam, distantiëren zich formeel vaak van de activiteiten van islamitische genezers. In de praktijk blijken de rollen van imam en genezer in Nederland echter vaak door elkaar te lopen. In Nederland wonen ruim 700.000 moslims. Dit is 4% van de totale bevolking. Het gaat om Turken, Marokkanen, Indonesiërs, Surinamers, Pakistani en Tunesiërs. De twee eerstgenoemde groepen zijn verreweg het grootst met respectievelijk 280.000 en 235.000 personen.Contact