Mazdaznan

Over Mazdaznan 

Mazdaznan (ma = groot, goed; zda = gedachte; znan = volbrengen, meesterlijk) betekent de goede gedachte die alles beheerst. Mazdaznan is geen sekte of vereniging, het is een leefwijze die zich richt op lichamelijke en geestelijke gezondheid. De mazdaznan-geneeswijze is slechts een onderdeel van de brede mazdaznan-filosofie, die alle aspecten van het leven beslaat. In strikte zin kan niet van een geneeswijze worden gesproken, daar men zich niet richt op ziekte maar op gezondheid. Men gaat niet uit van een ziekteleer, maar men onderwijst hoe de mens gezond kan blijven. Mazdaznan streeft naar de, bij ieder mens in potentie aanwezige, toestand van volmaaktheid naar lichaam, ziel en geest. Een optimale gezondheid is hierbij noodzakelijk.Contact