Winti

Wat betekent Winti?

Het woord winti betekent letterlijk: wind. Het heeft ook de betekenis van geest. Winti (ook wel jeje genoemd) kan omschreven worden als een Afro-Surinaamse godsdienst, waarin het geloof in goden en geesten centraal staat. Deze bovennatuurlijke wezens kunnen bezit nemen van een mens en het bewustzijn uitschakelen. Zij zijn in staat verleden, heden en toekomst te overbruggen, ze kunnen ziekten genezen maar ook veroorzaken. Winti is een samenhangend geheel van opvattingen, gebruiken, zeden, normen, taal en kunstzinnige uitingen. Bovendien is er een volledig systeem van ziektedefiniëring en therapeutische toepassingen. Winti heeft niet de structuur zoals die bij andere godsdiensten wordt aangetroffen.


Winti als de religie van de creolen 

Er bestaat geen heilige schrift, geen geschreven geschiedenis, geen algemene leider. Alles wat er te weten valt over deze godsdienst is bekend door overlevering. Winti is vooral de ‘religie’ van de creolen. Maar ook de Javanen en hindoestanen in Suriname hebben hun opvattingen over winti en maken er veelvuldig gebruik van. Behalve Surinamers en Antillianen maken ook mensen die afkomstig zijn uit West- Afrika (bijvoorbeeld Ghanezen en Senegalezen) en uit het Caribische gebied (bijvoorbeeld Dominicanen en Haitïanen) gebruik van winti.

Er wonen in Nederland 315.000 Surinamers, 124.000 Antillianen en 25.000 Ghanezen. Net zoals bij andere religies zijn er ook hier uiteenlopende opvattingen over wat winti is. Elk gebied in Suriname heeft zijn eigen opvatting. Daarnaast is er verschil tussen de winti van de bosnegers en die van de stadscreool. Winti in Nederland heeft zijn eigen karakter, hoewel de beschreven diversiteit ook hier naar voren komt. Men beschouwt winti als een universele leer die evenzeer opgaat voor Nederlanders als voor Surinamers. Het is bij een behandeling niet noodzakelijk dat men in winti gelooft. De winticultus is een Afro-Surinaamse variant van het sjamanisme. Contact