Bezoekadres:

Anne Franklaan 301
1430 HP Bussum

Faxnummer: 035-6912994

E-mail secretariaat:
secretariaat@ngvh.nl
E-mail secretaris NGVH,
Jacqueline Nijveld: secretaris@ngvh.nl

Financiële gegevens:
Rabobank rekeningnummer 151559279 t.n.v. NGVH te Bussum

Voor betalingen vanuit het buitenland:
• IBAN: NL 85 RABO 0151559279
• SWIFT- of BIC-code: RABONL2U

De NGVH is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 405538730. 

Postbus 3036
1400 EA Bussum
035-6926015

Het secretariaat van de NGVH is geopend van maandag t/m vrijdag, van 08.30 – 17.30 uur.

Om lid te worden, zie link:
http://www.ngvh.nl/nieuw-lid

NGVH - Beroepsorganisatie voor Psychotherapie 

NGVH staat voor Beroepsorganisatie voor Psychotherapie. De NGVH is een beroepsvereniging die niet alleen staat. De vereniging heeft een langjarige inbedding binnen een groot netwerk van professioneel werkende therapeuten. De NGVH was erbij toen de Europese Associatie voor Psychotherapie in Wenen besloot tot oprichting van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP), een koepel van beroepsverenigingen waarbij inmiddels vele opleidingen en beroepsverenigingen zijn aangesloten. Via deze koepel werken de zorgprofessionals in de eerstelijnszorg. De meeste NGVH-therapeuten zijn dan ook gecertificeerd registertherapeut bij de NAP. Een ander deel van de NGVH-therapeuten, is registertherapeut bij de RBCZ, een andere grote koepel van therapeuten werkend in de complementaire zorg. 

De NGVH is de vereniging met het grootste aantal gecertificeerde ECP-therapeuten in Nederland. Deze therapeuten hebben door opleiding en werkervaring kunnen aantonen dat ze de Europees beschermde titel European Certified Psychotherapy® mogen voeren. De kwaliteitscriteria waaraan deze therapeuten moeten voldoen, worden op basis van Europese afstemming met alle landenorganisaties vastgesteld. Het door hetPLATO-instituut (onderdeel van de Rijksuniversiteit Leiden) uitgevoerde onderzoek in 2009, geeft aan dat de zwaarte van de opleiding tot ECP-therapeut (met accentverschillen) vergelijkbaar is met die van de GZ-psycholoog.
De ECP-therapeut is niet een theoreticus maar een vakkundig persoon die een degelijke beroepsopleiding heeft afgerond, met daaraan voorafgaand ook een HBO- of WO-opleiding. Dat betekent dat de NGVH-therapeut een brede achtergrond heeft, levenservaring en dat hij/zij vaak heeft gewerkt in verschillende werkomgevingen, die een verbinding geven met de praktijk van alledag. De therapeuten zijn vrijgevestigd, soms verenigd in een groepspraktijk. Zij werken niet in grote GGZ-organisaties en hebben allen een menselijke en persoonlijke benadering. Zij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van hun werk en zij worden niet afgeleid door wat het werken in grote instellingen met zich kan brengen. De NGVH wil de beste beroepsvereniging zijn en stelt daarom hoge eisen aan de toelating van nieuwe en bestaande leden. Daarmee worden de belangrijkste bouwstenen geleverd voor effectieve therapie: kwalitatief goede therapie en een persoonlijke benadering. 

De vereniging ziet zich voor de volgende doelen gesteld:

  • voeren van een kwaliteitsregister van lid-therapeuten, waarvan de kwaliteit extern toetsbaar is en die door de vereniging; periodiek en standaard zelf worden getoetst;
  • ontwikkelen en beschikbaar stellen van onderdelen van de gereedschapskist (toolkit) voor de lid-therapeuten waarmee deze ondersteund worden om op een professionele wijze te werken;
  • verkrijgen en behouden van de erkenning van de kwaliteit van de NGVH-therapeuten door zorgverzekeraars die de therapie geheel of gedeeltelijk vergoeden;
  • kunnen afhandelen van klachten met betrekking tot de werkzaamheden van aangesloten lid-therapeuten. 

Bron: http://www.ngvh.nl/ Contact

LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle a/d IJssel

info@agczkompas.nl
www.agczkompas.nl

Privacy Policy