NVVS - Nederlandse vereniging van speltherapeuten

Secretaris
Betsy Wahlen

Penningmeester
Ineke Springer

Klachtencommissie
Dit is alleen bedoeld voor klachten over speltherapeuten


FVB t.a.v NVVS Fivelingo 253
3524 BN Utrecht

Om lid te worden, zie link:
http://www.speltherapie.net/
Lid-worden.html

NVVS staat voor Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten. De vereniging telt op dit moment ongeveer 550 leden, waarvan het grootste deel  in het bezit is van het post HBO diploma speltherapie. De overige leden is speltherapiestudent of heeft om andere (beroepsmatige) redenen belangstelling voor speltherapie. Er zijn op dit moment drie erkende speltherapie-opleidingen op de volgende Hogescholen in Nederland: HU (Utrecht),  CHE (Ede) en  InHolland (Amsterdam).

Speltherapie is een effectief hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven. Spel is de taal van het kind. 

Speltherapie wordt ingezet als kinderen sociale en emotionele problemen ervaren. Deze kunnen verschillende oorzaken hebben. Speltherapie kan ook worden ingezet bij kinderen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Therapie betekent helpen. Een speltherapeut van de NVVS kan het kind of iemand met een LVB spelenderwijs effectief helpen. 

Bron: https://www.speltherapie.net/de-nvvs/ 


 

Contact

LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan den IJssel

Email: info@agczkompas.nl

Privacy Policy