Christian Science

Gevaren van Christian Science 

Dat vooral vanuit de regulier-geneeskundige hoek wordt gewezen op de gevaren van de Christian Science-genezing, is niet verwonderlijk, daar de Scientist in principe de kwaliteiten van de reguliere geneeskunde negeert. De gevaren schuilen volgens de reguliere geneeskundige vooral in het feit, dat de practitioners geen medische kennis hebben en derhalve niet in staat zijn de ernst van de klacht te taxeren.

In de eerste jaren van de Christian Science-beweging werd vaak gezegd, dat de leden van dit kerkgenootschap werden gevonden in de nabijheid van de kerkhoven. Nog steeds is het zo, dat veel mensen zich aansluiten bij de christelijke wetenschap als alle hoop op herstel door andere methoden is opgegeven. Met het volwassen worden van de beweging en met het bestaan van een tweede en derde generatie christelijke wetenschappers zijn er ook vele ervaringen gekomen die onderdeel vormen van leven als een christelijke wetenschapper. Uit de duizenden getuigenissen kan men concluderen, dat het niet alleen de functionele en psychosomatische klachten zijn die reageren op Christian Science-therapie. De indicaties om een practitioner te raadplegen zijn onbeperkt. Daar diagnoses onbelangrijk zijn voor een practitioner, is het voor elke indicatie mogelijk tot verwijzing over te gaan.

Uit de getuigenissen blijkt, dat ook kinderen op deze manier worden behandeld. Er zijn eveneens voorbeelden van psychiatrische aandoeningen, alcoholverslaving en drugsverslaving die door de christelijke wetenschap zouden zijn genezen. Contact