Paranormale geneeskunde

Gevaar onder paranormale geneeskunde 

Critici wijzen erop, dat het bezoeken van een paranormale therapeut gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Patiënten zouden vaak in een laat stadium de arts waarschuwen. Bij de magnetiseurs die zijn georganiseerd, gaat deze kritiek echter niet op, daar deze als eis stellen, dat de patiënt eerst de dokter moet raadplegen voor men tot een paranormale behandeling overgaat. In een enquête onder huisartsen  gaf 25% van de ondervraagden aan wel eens schadelijke effecten van onbevoegden te hebben gezien. Onduidelijk blijft welk deel daarvan door paranormaal therapeuten is behandeld. Bakker (1976) vermeldt dat van de 250 patiënten er één potentieel gevaar liep door zich zonder overleg met de arts door een paranormale therapeut te laten behandelen.

Op basis van een aantal onderzoekingen blijken de volgende diagnoses het meest succesvol bij behandeling door een magnetiseur: 1. bestrijding van pijn (trigeminusneuralgie, plexus neuritis, fantoompijnen, en vrijwel alle andere pijnklachten); 2. chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat (chronische reumatoïde artritis, e.a.); 3. nerveuze en psychosomatische aandoeningen (slapeloosheid, nerveuze maag-, darm- en galblaasklachten). Contra-indicaties zijn acute aandoeningen, infectieziekten, traumatische aandoeningen, kanker en zwangerschapsproblemen. Overigens is meer dan 90% van de paranormaal therapeuten van mening dat men niet in de behandeling behoeft te geloven. Contact