Winti

Wisi als het kwade 

Rituele kennis kan ook ten kwade worden aangewend. Deze zwarte magie (wisi) kan mensen ziek maken. Iemand die zijn kennis in deze zin gebruikt heet wisiman. Wisi staat voor kwaad dat iemand je toewenst. Het kan in tweeërlei opzichten gevaarlijk zijn: voor degene op wie de wisi is gericht, maar het kan ook ‘terugslaan’ op de wisiman zelf.

Voodoocultus als onderdeel van de winticultuur 

Ook de fodoe of voodoocultus is een onderdeel van de winticultuur.Fodoe is een winti die wordt gesymboliseerd door een slang. Wanneer fodoe in contact komt met geesten, wordt hij boosaardig. Daardoor kan men ziek worden of een vloek over zichzelf afroepen. Daarom heeft Fodoe een eigen eredienst, waarbij men door rituelen Fodoe en geesten gescheiden kan houden.

De therapeutische mogelijkheden van winti 

Er maken meer vrouwen dan mannen gebruik van de therapeutische mogelijkheden van winti. Patiënten gaan bij ziekte of problemen vaak eerst bij oudere familieleden te rade met de vraag, of men winti of de reguliere geneeskunde zal aanwenden. Stephen (1998) die als psychiatrisch verpleegkundige in het AMC heeft gewerkt stelt: ‘Bij psychiatrische stoornissen bij patiënten die in Suriname zijn geboren is een wintibehandeling voorwaarde voor genezing. Winti vertegenwoordigt een visie op ziek zijn.

Het is het paradigma van waaruit Surinamers (vooral psychische) ziekten verklaren.’ Wat betreft lichamelijke klachten, waarvoor men een wintigenezer raadpleegt, geldt dat het gaat om stoornissen waarvoor de medici geen oorzaak kunnen vinden of waarbij de reguliere behandeling faalt. Vaak gaat het om functionele stoornissen, baarmoederproblemen, ernstig bloedverlies bij de menstruatie, onbegrepen pijnklachten, leerstoornissen bij kinderen en examenvrees. Contact