Islamitische geneeskunde

Therapeutische technieken in de islamitische geneeskunde

Er is een groot aantal therapeutische technieken in omloop. Ze kunnen afzonderlijk of in combinatie worden toegepast. De volgende therapeutische benaderingen zijn in Nederland het meest relevant.

Amuletten 

Een amulet is een attribuut dat op of bij het lichaam wordt gedragen en bescherming biedt tegen ziekte en onheil. Amuletten in de islamitische geneeskunde bestaan uit papiertjes met daarop meestal met de hand geschreven teksten uit de koran. De papiertjes kunnen verpakt zijn in leer, plastic of blik en worden op het lichaam (vaak op de bovenarm) gebonden, aan een touwtje om de hals gedragen of in de broekzak gestopt. Ook de manier waarop het papiertje is gevouwen kan medebepalend zijn voor de therapeutische werking. Behalve met teksten uit de koran kunnen ze ook zijn beschreven met getallenreeksen of esoterische symbolen. Ook bestaan er wel industrieel vervaardigde plakken met teksten of symbolen die bescherming zouden bieden tegen ziekte of het boze oog. Sommigen dragen een blauwe kraal ter bescherming tegen het boze oog. Soms worden amuletten vervaardigd om in ramen, deuren en ventilatiekanalen te hangen, om op die manier geesten buiten de deur te houden.

Gebedsgenezing 

Dit is een soort basistechniek die door vrijwel alle genezers wordt toegepast. Gebeden om genezing kunnen worden uitgesproken als een persoonlijk gebed maar ook als een collectief uitgevoerd gebed. Collectieve gebeden hebben vaak de vorm van een soort gebedsmeditatie, waarbij op zangerige toon gezamenlijk gebeden worden gereciteerd. Soms worden er ritmische bewegingen bij gemaakt en kan het uitmonden in een dans. Ook het gemeenschappelijk reciteren van de 99 schone namen van God zou een sterk genezend effect hebben. Soms zijn er vaste avonden voor dit soort bijeenkomsten voor gebedsgenezing. Het reciteren van koranteksten is een essentieel onderdeel van het gebedsgenezende werk van de genezer. Deze teksten hebben een heilige status. Ze ontlenen hun geneeskracht niet alleen aan de inhoud, maar ook aan de rituele uitvoering in de Arabische taal.

Koranteksten 

Verzen uit de koran worden als therapie op zeer verschillende wijze gebruikt. Zo worden teksten met inkt op papier geschreven. Het papier wordt in water gelegd. Het water met de opgeloste inkt moet op gezette tijden worden gedronken of men moet er zich mee wassen. Soms schrijft men de teksten ook met saffraan of roet op papier. Ook worden teksten na het lezen over de zieke of over het voedsel van de patiënt geblazen. Er zijn handleidingen voor koranteksten bij buikpijn, bij impotentie enzovoort.

Een andere manier is het inhaleren van teksten. Hiertoe worden de op papier geschreven verzen op houtskool verbrand en vervolgens door de patiënt ingeademd. Koranteksten worden ook wel boven een touw van een bepaalde lengte, boven water in een kom of boven peperkorrels uitgesproken. Daarop aansluitende rituele handelingen moeten daarna genezing brengen voor de patiënt.

Exorcisme 

Als een djinn iemand ziek maakt kan hij worden uitgedreven met hulp van bepaalde verzen uit de koran. Lukt dat niet dan creëert men een soort werkrelatie met de djinn. Het gaat om een continu proces van behandeling, waarbij de patiënt een aantal handelingen moet verrichten zoals: het brengen van offers, het branden van wierook, het dragen van een bepaalde kleur, het maken van pelgrimstochten of het bijwonen van extatische danssessies. Ook worden patiënten in trance of onder hypnose gebracht. Soms gebruikt men hierbij kruiden (bijvoorbeeld fenegriek en aluin). Tijdens de trance wordt contact gelegd met de djinn en probeert men deze gunstig te stemmen of uit te drijven.

Heiligenverering (maraboutisme, evlia) 

Het bezoeken van de graftombe (gubba) van een heilige geeft baraka. Een graftombe wordt beheerd door afstammelingen van de heilige. Er worden individuele en collectieve bedevaarten gemaakt naar graftombes. Met name in Marokko zijn honderden graven van heiligen. Daarbij is het meestal zo dat een bepaalde heilige is begiftigd met baraka voor een bepaalde ziekte. Moslims uit Nederland bezoeken vaak in hun thuisland graven van heiligen ter genezing van ziekten. Behalve van bovengenoemde therapieën maakt men gebruik van kruiden, voedingsadviezen (geen varkensvlees), massages, handoplegging, koppenzetten, psychologische en religieuze adviezen. Contact