Mazdaznan

Behandelingsmogelijkheden van Mazdaznan

Op basis van de klachten van de patiënt en de diagnose die verkregen is op grond van de maten van de schedel, begint men met de behandeling. Er dient met nadruk op gewezen te worden, dat de patiënt zelf zijn genezing moet bewerkstelligen. De therapeut kan slechts adviezen geven. Pas wanneer de patiënt deze adviezen begrijpt, zal er genezing optreden. Achtereenvolgens zullen nu de behandelingsmogelijkheden worden aangegeven.

Ademtherapie 

Er zijn twaalf ritmische ademoefeningen; elke oefening richt zich specifiek op een zintuigfunctie.

De eerste concentreert zich op het gezicht en de ontspanning. De tweede op het gehoor en de relatie met de voeten. De derde op de reuk, de concentratie en de herinnering. De vierde op de smaak en de spijsvertering. Deze oefening vergroot het magnetische veld en brengt de wil in ontwikkeling. De vijfde oefening gaat in op de verhouding elektriciteit-magnetisme bij de patiënt. De zesde concentreert zich op het magnetisme. De zevende op het centraliserende levensbeginsel. De achtste op de kruiszit en de kruisadem als methoden om de zenuwen te zuiveren. De negende oefening richt zich op telepathie en het stemmen van de trillingen. De tiende op de manifestatie op aarde. De elfde op verjonging en lenigheid. En de laatste ritmische ademoefening versterkt de wil.

Bij al deze oefeningen is het gebruikelijk te zingen. De harmonieleer vult de ademtherapie aan. Men beschouwt het lichaam als een muziekinstrument. We zijn zelf de musicus en we kunnen het instrument leren bespelen; de muziek vinden we in de natuur en in alle dingen om ons heen. Eerst wordt het lichaam als het ware gestemd, men bepaalt zijn eigen grondtoon. Daarna wordt begonnen met eenvoudige variaties daarop. Deze worden steeds gecompliceerder. Er zijn verschillende oefeningen voor ontworpen. Men begint met de snikoefening, daarna de grondtoonoefening, de oefening voor het zielenleven en de klinkerladder.

Endocriene-klieroefeningen 

Deze oefeningen activeren door beweging, stem en gedachte de endocriene klieren, waardoor deze hormonen aan het bloed en etherstoffen aan het zenuwstelsel afgeven. Ook bij deze oefeningen zijn de stem, de beweging, de ademhaling en de positieve gedachte belangrijk voor het bereiken van resultaat. De liefdebronoefening richt zich op alle endocriene klieren. De oefening ‘laat het daar’ is in het bijzonder voor de thymus. Verder is er een aantal oefeningen welke alle zijn bedoeld om de werking van de klieren met inwendige secretie te optimaliseren.

Voeding 

De voeding dient te zijn afgestemd op het type van de eter. De intellectueel gebaseerde heeft hoofdzakelijk behoefte aan vruchten, salade, gebakken groenten, amandelen en pitten. Hij moet geen zware vetten gebruiken, niet drinken bij de maaltijd en vooral droog voedsel tot zich nemen. Fosfaathoudend voedsel (tarwe) is goed voor de hersenfuncties. De spiritueel gebaseerde mens moet zaadhoudende vruchten hebben, verder salades, gebakken groenten, allerlei soorten vlokken. Verder zuivelproducten in gepaste hoeveelheden.

Koffie en thee zonder dat ze te sterk zijn. Deze mensen nemen het beste voedsel op met de kleuren blauw en groen. De materieel gebaseerde houdt het meest van soepen, sausen, pap, hutspot, alles wat zwaar is. Hij dient vooral salades, groenten, gekookte granen, gistvrij brood, walnoten en hazelnoten te eten. Hij neemt het beste voedsel op met de kleuren rood en bruin. Wanneer er sprake is van een evenwichtsverstoring tussen elektriciteit en magnetisme kan men dit herstellen door aangepaste voeding. Bij het overheersen van de elektriciteitspool moeten vooral vruchten gegeten worden. Deze hebben voornamelijk zure eigenschappen. Bij overheersing van de magnetische pool is het gewenst veel groenten te eten, daar deze vooral zouten bevatten, zodat de zure eigenschappen van het magnetisme minder overheersen. Hieronder wordt een aantal kenmerkende programmapunten vermeld van het mazdaznan-voedingssysteem.

- Gedenatureerde voeding dient men niet te gebruiken. Gedenatureerd voedsel (o.a. door raffinage) geeft een voortdurende drang naar voedsel, daar er een doorlopend tekort is aan natuurlijke stoffen. Witte rijst en wit meel zijn derhalve onjuiste voedingsproducten.

– Gebruik voedsel dat past bij het jaargetijde. Elk jaargetijde heeft de geneeskracht voor de ziekten die horen bij die periode.

– Vlees verontreinigt en besmet de darmen. Alcohol verdooft de klieren en nicotine verlamt de zenuwen. Deze producten dienen te worden afgeraden.

– Gebruik geen steenvruchten (peren, abrikozen, perziken, pruimen, kersen) en groenten in één maaltijd.

– Eet geen twee of drie groepen eiwitten bij één maaltijd. De maag functioneert beter bij één groep eiwitten.

– Eet geen twee soorten meelspijzen bij één maaltijd.

– Bij vruchten geen suiker en bij groenten geen zout gebruiken. Vruchten hebben namelijk zure en groenten voornamelijk zoute eigenschappen.

– Vermijd voedsel dat bereid is door haastige, onbeheerste of zieke personen. Door de slechte gedachtetrillingen kan het nadelige effecten hebben.

– Jonge mensen moeten zorgen voor de opbouw van het lichaam, waarvoor vooral meelproducten en suikers (honing, rijp fruit) nodig zijn. Bij oudere mensen, waarbij het opbouwen minder nodig is, moet men oppassen met deze producten, daar ze kunnen leiden tot verstoppingen. Oudere mensen kunnen beter bonen eten (een kruising tussen groenten en granen).

– Kook in een Aryanapan. Men kookt hierin zonder water, alleen met een eetlepel olie. Alle groenten en aardappelen gaan droog in de pan. De voedingsstoffen worden zo gespaard en men proeft de spijzen in hun natuurlijke milieu.

Natuurgeneeskundige therapieën 

Behandelingen uit de natuurgeneeskunde zoals vasten, baden, kompressen, Baunscheidt, zweetkuren en darmbaden vormen een onderdeel van de mazdaznan-therapie (zie hiervoor de hoofdstukken Natuurgeneeskunde en Kuuroorden).

Panopractiek 

(pan = geheel, practie = toepassing). Panopractiek is een behandelingsmethode voor de ruggengraat en het nauw daarmee samenhangende zenuwstelsel. De behandeling geschiedt door middel van een combinatie van ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen, warme kompressen, massage en manipulatie. De geestelijke en lichamelijke gesteldheid van de therapeut is belangrijk bij deze behandelingsmethode, daar de therapeut met zijn elektromagnetisme in harmonie met de patiënt moet zijn. De panopractikant en de patiënt dienen ontspannen te zijn, omdat anders te veel kracht nodig is om de opgewekte trillingen te laten doordringen. Er zijn hiervoor ontspanningsoefeningen en ademoefeningen. Ook het toedienen van warme kompressen dient ter ontspanning van de spieren en zenuwen.

De behandeling met kompressen zet men voort tot de huid rozerood is geworden. Daarna kan men overgaan tot massage en manipulatie. Hiervoor staat een aantal technieken ten dienste. Dit zijn hakken (met de zijkant van de hand; de pink raakt met de zijkant van de hand de huid van de patiënt), kloppen, de waaierslag (met opengesperde vingers nadert men de huid, waarbij eerst de pink de patiënt raakt en daarna de volgende vingers), de notendopslag (men maakt met duim en vingers een gesloten kommetje en klopt zo de huid), oprollen (men pakt de huid tussen duim en vingers en rolt deze als de golven van de zee naar boven). De massage (manipulatie van het vegetatieve zenuwstelsel) krijgt speciale aandacht. De panopractikant buigt zich over de patiënt en legt de toppen van de wijs- en middelvinger aan weerszijden van thoracale I. Met de andere hand drukt hij met zijn volle gewicht op de twee vingers. Patiënt en therapeut ademen hierbij diep in en alle wervels en ganglia worden op deze wijze van boven naar beneden behandeld. Beide personen moeten neuriën of zingen bij het uitademen. Dit is overigens een advies dat ook bij de andere oefeningen geldt. Als het lichaam ontspannen genoeg is, kan men eventueel een grotere druk uitoefenen door niet de vingertoppen, maar de knokkels van de vingers te gebruiken. Ook deze behandeling geschiedt op basis van de mazdaznan-diagnose. De basis en de inclinaties van de patiënt zijn uitgangspunt bij deze therapie.

Galvanotherapie 

Om de werking van de hypofyse te stimuleren, kan men adviseren ’s morgens een dun plaatje koper, zo groot als een cent, onder de tong te leggen. Een even groot plaatje zink moet op de tong gelegd worden. Er dient bij geneuried te worden. Men houdt de plaatjes ongeveer een kwartier in de mond.

Zuiveringszoutkuur 

Een groot aantal ziekten is terug te voeren op zuurvergiftigingen. Voorbeelden zijn jicht, reuma, neuralgieën en diabetes. In deze gevallen is een zuiveringszoutkuur te adviseren. Neem elke morgen een flinke theelepel zuiveringzout in een glas. Roer dit met koud water en vul het glas verder met heet water. Drink het zo warm mogelijk. Als u gaat zweten of overgeven is dit een goed teken, daar dit de zuren verwijdert. Neem vijf tot tien minuten na het eerste glas een glas koud water met 6-12 druppels citroen- of druivensap. Hierdoor wordt het water gepotentieerd, waardoor de overtollige zuren uit het lichaam worden verdreven. Drink elke morgen deze twee glazen water. Als u zich na enkele weken kuren goed voelt, moet u stoppen met zuiveringzout en alleen nog twee glazen water drinken waarin 6-12 druppels citroen- of druivensap zijn opgelost. Na vijf weken nog maar één glas en daarna houdt u op en is de kuur afgelopen. 

Gedestilleerd-waterkuur

Ga wanneer de zuiveringszoutkuur geen resultaten geeft, over op de waterkuur. Hiervoor is gedestilleerd water nodig. Het water wast als het ware het bloed schoon en het kan daarbij geen belastende elementen, die in leidingwater aanwezig zijn, gebruiken. De kuur bestaat uit het drinken van drie à vier liter gedestilleerd water per dag. Het beste is, elke twee uur twee glazen water te nemen. Dit houdt u drie tot vijf weken vol. Tijdens de kuur mag men alles eten (als men er trek in heeft). Alleen fruit is in deze periode af te raden. Verder beschikt men nog over een olijfoliekuur, een druivenkuur, een eierschaalkuur, een kaneeloliekuur, een melkkuur, een houtaskuur, een wijnsteenkuur, een eucalyptusoliekuur, een knoflookkuur, een citroenkuur en een zandkuur. Contact