VBAG - Vereniging ter bevordering van alternatieve geneeswijze

Bezoekadres:

Berg 65c
5671 CB Nuenen

Postbus 264
5670 AG Nuenen
040-283 89 88

Op werkdagen zijn zij telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur. Op andere tijden en wanneer de lijnen bezet zijn, is het mogelijk het antwoordapparaat in te spreken. U kunt ook een mail sturen naar secretariaat@vbag.nl

VBAG staat voor Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze. Zij zijn een beroepsvereniging voor zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen.

De Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze werd in 1984 opgericht om de kwaliteit van de complementaire geneeswijzen in Nederland beter te kunnen bewaken en te bevorderen. Dit gebeurde door uitsluitend therapeuten toe te laten die een door de VBAG erkende opleiding hadden gevolgd. In de loop der jaren zijn er steeds meer eisen bijgekomen, enerzijds door ons als vereniging zelf, anderzijds door de zorgverzekeraars. Het gevolg hiervan is dat wij nu de grootste beroepsvereniging binnen de complementaire geneeswijzen in Nederland zijn.

Kwaliteit en actieve rol

Uitgangspunten zijn dat de aangesloten therapeuten zijn opgeleid op hbo-niveau, zij continu nascholing volgen en deelnemen aan intervisie en intercollegiale toetsing. Deze eisen waarborgen blijvend de kwaliteit van onze leden. Bovendien kunnen we als beroepsvereniging zo een (pro-)actieve rol spelen op het gebied van de complementaire geneeswijzen. Dit laatste betekent actief samenwerking zoeken met andere beroepsverenigingen, de dialoog zoeken met zorgverzekeraars en zoveel mogelijk samenwerken met andere betrokkenen in het veld.

Bron: https://vbag.nl/


 

Contact

LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan den IJssel

Email: info@agczkompas.nl

Privacy Policy